متریال دیزاین

متریال دیزاین

متریال دیزاین یا طراحی متریال را میتوان به دو دسته ی عنصرهای طراحی و حرکت ها و انیمیشن ها تقسیم کرد. متریال دیزاین در ابتدا برای موبایل طراحی شد و در نهایت نسخه وب سایت آن نیز طراحی شد و در دسترس قرار گرفت.

اصول مهم در متریال دیزاین

در متریال دیزاین پنج اصل مهم وجود دارد. انیمیشن ها, تشبیه, بولد, گرافیک و طراحی.
به کار بردن تمامی این اصول در نهایت سبب میشود که سایت پویا و فعال به نظر برسد و این حس پویایی به کاربر منتقل شود.

هدف از این اصول برای طراحی یک سایت تداعی دنیای واقعی است. در واقع از انیمیشن ها, گرافیک ها و رنگهای زنده و ناب استفاده می کنیم تا مانند سینما های سه بعدی ترسیمی از دنیای واقعی را داشته باشیم.

 

02128425951