بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

مفهوم بازاریابی به معنی تعاملی بین شرکت تولیدکننده محصولات, بازار و مشتریان است که نتیجه آن فروش محصولات تولیدی شرکت و رفع نیاز بازار و مشتریان خواهد بود.

بازاریابی شبکه ای یکی از روش های بازاریابی است که در آن واسطه ای وجود ندارد. در واقع محصول شرکت مورد نظر توسط افراد خریداری میشود و در صورت رضایت به سایر افراد توصیه می شود و به همین ترتیب خریداران به صورت شبکه ای گسترش پیدا میکنند.

در این سری مقالات با جزيیات طراحی سایت بازاریابی شبکه ای و امکانات آن آشنا خواهید شد.

02128425951